ashkan shahb

فوریه 22, 2021

رشد شدید قیمت‌های پایه

قیمت های پایه محصولات پتروشیمی امروز در حالی اعلام شد که هم نرخ دلار نیمایی در طول هفته گذشته با رشد قابل توجهی همراه شده بود […]
فوریه 16, 2021

نوآوری رکن اصلی ارتقاء کیفیت و داخلی سازی مواد اولیه پلیمری است

مسئول گروه کارشناسی امور تکنولوژی و تحققیقات مواد شرکت ساپکو، (از حامیان معنوی سومین همایش ملی نوآوری در صنعت پلیمر) نوآوری را رکن اصلی ارتقاء کیفیت […]
فوریه 15, 2021

افزایش یکپارچه قیمت‌های پایه

قیمت های پایه محصولات پتروشیمی امروز اعلام شد و شاهد آن بودیم که قیمت ها بار دیگر به صورت یکپارچه با افزایش همراه شدند. میانگین هفتگی […]
فوریه 13, 2021

نوآوری جهت حفظ بازارهای صادراتی در صنعت پلیمر ضروری است

رئیس مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری، نوآوری را نیاز اساسی همه صنایع دانست و گفت: نیازهای بازار های هدف و مشتریان محصولات صادراتی هر لحظه […]